Odin Tømmermo hjelper til med å levere stemmesedlene til mamma Sara Ullenius.
Første gang. Odin Tømmermo hjelper til med å levere stemmesedlene til mamma Sara Ullenius. FOTO: Avisa Hemnes

Jevn dur i valglokalene i Korgen i dag