Medlemsmøte mandag 4. september 2023.
Hemnes Høyre. Medlemsmøte mandag 4. september 2023. FOTO: Privat

Hemnes kommune har muligheter og ressurser som kan gi et løft fremover i tid


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Mandag 4.september ble det avholdt medlemsmøte i Hemnes Høyre, og ett av temaene som ble tatt opp var situasjonen rundt utfordringene som NCP og Natre står i. To viktige industribedrifter som har utfordringer i ett marked som er krevende på mange måter.
Vi ønsker å uttrykke forståelse for prosessene rundt vurderingene som er gjort, og har stor sympati for de ansatte og deres familier.
En eventuell nedleggelse medfører store konsekvenser for alle ansatte og deres familier og nærmiljøet,men også hele Hemnes kommune vil måtte ta konsekvenser av at en hjørnesteinsbedrift som Natre tar ned sin drift.
Vi i Hemnes Høyre vil arbeide for at Hemnes kommune støtter opp om videre prosess, og ha en aktiv rolle sammen med bedriftsledelsen, fylkeskommunen, Venture North og andre samarbeidspartnere.
I tilfelle hvor vi får eventuelle omstillingsmidler, gir dette muligheter til å etablere fremtidige bærekraftige arbeidsplasser og produksjon, og vi mener Hemnes kommune har muligheter og ressurser som kan gi et løft fremover i tid.
Hemnes Høyre,
v/Tone Bente Båtstrand Husnes, leder