Svein Hammer tok initiativ til ei grønn fellesliste i Hemnes.
Grønn initiativtaker. Svein Hammer tok initiativ til ei grønn fellesliste i Hemnes. FOTO: Rune Furuhatt

Hemnes anno 2030 – Norgesmester i grønn næringsutvikling?


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Dersom Natre legges ned vil Hemnes sannsynligvis få millioner i støtte til omstillingsarbeid. Vi bør se dette som en mulighet til å gå i front med utvikling av et grønt, bærekraftig, sirkulært samfunn der næringslivet blomstrer.

For en del år siden ledet jeg organisasjoner og folk gjennom målbildeprosesser. Selve arbeidsmåten var enkel. Vi rullet ut et fem meter langt gråpapir, der deltakerne fikk i oppgave å forme en vei til framtiden.

Første punkt var å lage et målbilde. For eksempel dette: I 2030 er Hemnes en av Norges beste kommuner på grønn næringsutvikling og sirkulær økonomi – med plast som forankringspunkt. Vi skriver setningen øverst på gråpapiret, og jobber videre med å konkretisere hva det innebærer.

Når sekvensen er fullført, snur vi oss og ser tilbake til startpunktet, det vil si 2023. Fra framtiden betrakter vi en kommune som utvilsomt står overfor trusler og negative trekk. I et kort leserbrev ser vi likevel bort fra disse, og nøyer oss med å beskrive styrker og muligheter.

Vi har en praktisk, jordnær forankring her i Hemnes. En landbrukskommune, der ulike næringsaktører jobber med matproduksjon.

Et annet aspekt møter vi på Hemnesberget. Landsbyen vokste raskt mot slutten av 1800-tallet, gjennom et mylder av små- og mellomstore næringsaktører, som både konkurrerte og samarbeidet med hverandre. Dette la grobunn for en sterk dugnads-, samspills- og gründerkultur.

I nyere tid har vi tilføyd en annen styrke, nemlig erfaringer med sirkulær økonomi. Mest av alt NCP, som gjennom å bruke plastavfall som ressurs var en nasjonal pionerbedrift. Men også Hemnes Sømservice og andre småaktører.

Praktisk, jordnær forankring. Mangfold og samspill. Kompetanse innenfor framtidens næringer.

I møtet mellom disse faktorene ligger det muligheter, fordi verden er på vei inn i en dyptgripende endring. I 200 år har vi blitt bortskjemt med en lineær økonomi – fra ressursuttak, via produksjon, bruk og kast, til avfall og forsøpling.

Vi skal bort fra dette. Delvis ved å hente fram gamle tiders nøysomme bruk av ressurser. Her finner vi åpning for flere bruktbutikker, reparasjonsvirksomhet, gjenbruk og redesign. Delvis ved at vi utvikler teknologi som øker vår evne til å gjenvinne ressurser. Her ligger det åpning for grønn industriutvikling.

Hva om vi bestemmer oss for at Hemnes skal bli best i et utsnitt av dette feltet? Regjeringen Solberg la i 2021 fram en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Her framheves syv verdikjeder: elektriske og elektroniske produkter, batterier og kjøretøy, emballasje, plast, tekstiler, bygg og byggevarer, mat og næringsstoff.

Jeg stanser opp ved plasten. Dersom produksjonen ved NCP blir gjenopptatt, dersom Natres fabrikklokaler gjøres tilgjengelige for nye aktører, har Hemnesberget muligheten til å bli et sentrumspunkt for gjenbruk av plast i Norge. Ikke ved å overgi oss til én industriaktør, men gjennom å gjenoppfinne stedets særpreg: mylderet av ulike aktører som veves sammen i en felles industriell virksomhet.

Å satse på sånt handler ikke bare om næringsutvikling. Det handler om familier som bosetter seg her, som kan fylle stedet med aktivitet og sikre arbeidskraft til barnehage, skole, helse og omsorg. I samfunnets økosystem henger alt sammen med alt.

Jeg startet med et grønt målbilde. Deretter har jeg forsøkt å vise mulighetsrommet vårt. Det som gjenstår er alle de handlingene, grepene og tiltakene vi må gjennomføre, dersom vi skal skape en smart vei fra 2023 til 2030.

For halvannet år siden avleverte jeg et grundig notat til Hemnes kommune om hvordan vi kunne bli en grønn foregangskommune. Inkludert en skisse til handlingsplan i tolv steg. Så snart jeg er folkevalgt skal jeg gjøre mitt for at planen hentes fram fra skuffen den er puttet nedi.

Samtidig vil jeg videreføre konstruktive samtaler med handlingsaktører i lokalsamfunnet. Takk og pris for at Hemnes har ressurspersoner som f.eks. Hans Petter Skjæran. Jeg har angitt en utviklingsplan forankret i sosiologisk kunnskap. Han og andre realiserer omstilling gjennom konkrete nettverk og evne til å få ting gjort.

Begge deler er viktige, og mellom dem finner vi politikken. Når faglig, politisk og praktisk kompetanse gis rom til å samspille, legger vi forholdene til rette for helhetlig grønn nærings- og samfunnsutvikling. Det høres ut som en trylleformel, men handler bare om vilje og evne til systematisk arbeid.

Svein Hammer,
ordførerkandidat for Grønt Hemnes