Leder i Hemnes MDG.
Svein Hammer. Leder i Hemnes MDG. FOTO: Rune Furuhatt

Grønn velferd i Hemnes


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Tettstedsutvalget på Hemnesberget stilte før valget spørsmål til partiene om skole, basseng, helse og omsorg.

Jeg svarte på spørsmålene på Facebook. Nå i etterkant ønsker jeg gi litt mer dybde til helheten i tenkemåten vår. For ja, i sommer endte vi med å legge stor vekt på to grønne søyler: naturmiljø og næringsutvikling. En tredje søyle, sosial bærekraft, er like grønn og veldig viktig.

Vi ser kommunen vår som et fellesskap, med levende lokalsamfunn der tettstedene særpreg både verdsettes og videreutvikles. Hemnes MDG sier det sånn i programmet vårt: «Blomstrende lokalsamfunn er en grønn grunnverdi. Lokal tilhørighet, dugnadsånd og mangfoldige aktiviteter bør verdsettes, dyrkes og gjerne styrkes.»

I dette er det veldig viktig at barn og unge trives og har det godt. Det er åpenbart at barnehagen og nærskolen har stor betydning, både for elevene og lokalsamfunnet. Derfor er det et grønt verdivalg å bevare skole eller oppvekstsenter på hvert tettsted.

Vi har stilt oss åpne for utredninger, men bunnlinjen er at en fullverdig 1-10 skole er naturlig på et så stort sted som Hemnesberget. Skolebygget trenger rehabilitering, og det bør prioriteres. Fra et grønt perspektiv er oppussing bedre enn å rive og bygge nytt. Som del av dette må bassenget ivaretas. Det gir et viktig tilbud på tvers av aldersgrupper.

Samtidig er vi fokusert på kvalitet og innhold. Vi ønsker mer praktisk læring. Både for å gjøre skoledagen mer variert, og fordi elevene med tiden skal jobbe i et grønt samfunn der gjenbruk, reparasjon og redesign er viktige yrkesveier.

Blar vi videre i programmene til både Venstre og MDG, finner vi kapitler om velferd, omsorg og helse. Den grønne tanken legger vekt på at vi er forskjellige, med ulike ønsker og behov. Derfor er mangfold og variasjon viktig, samtidig som livskvalitet skal ligge til grunn for alle tjenestetilbud.

Vi bør være åpne for å diskutere utformingen av helse- og omsorgstilbudet. Fortidens løsninger er ikke alltid fasiten på framtidens behov. Likevel: i vår vidstrakte kommune er det viktig å kjempe for at visse tilbud består. Derfor vil vi opprettholde lege- og helsestasjonen, samt videreutvikle omsorgstilbudene, både på Hemnesberget og i kommunen for øvrig.

Helt til sist vil jeg løfte fram noe jeg tok opp også i to tidligere leserbrev. Hvis Hemnes i årene framover får betydelige statlige midler til omstilling og utvikling, må vi klare å tenke mer enn bare næringsliv. Vi bør heve blikket og søke en helhetlig, grønn nærings- og samfunnsutvikling.

I denne helheten vil også et grønt kultur-, idretts- og friluftsliv inngå, sammen med grønn oppvekst, skole, velferd, helse og omsorg. I en velfungerende, blomstrende natur/menneske-vev henger alt sammen med alt.

Det kjennes godt å kunne skrive dette etter at valget er over. Jeg er ikke typen som serverer valgflesk. Politikk handler om å skape gode liv for oss alle, og da må vi stå for det vi mener, også etter valget.

Svein Hammer,
Leder i Hemnes MDG