Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Et vanskelig valg


Dette er en lederartikkel. Den gir uttrykk for Avisa Hemnes’ holdning. 


På mandag er det kommunevalg, kanskje ett av de viktigste som er avholdt i Hemnes.

Kommunen som om få måneder fyller 60 år har flere sykdommer, det store spørsmålet er om noen kan noe finne riktig medisin. Konfliktene mellom de fem bygdene i Hemnes har pågått like lenge som kommunen har eksistert, og dessverre har de ikke avtatt i styrke med årene.

Etter å ha hatt omfattende intervju med sju av partiene som stiller liste sitter vi med akkurat like mange svar som får vi startet, dette er et problem ingen påtar seg ansvar i. Vi har sittet og fulgt politiske møter i drøyt ti år, og sett hvordan prinsippfaste representanter glemmer bort prinsippene når det kommer til saker som er nært eget bosted.

Alle politikere vi har snakket med sier de er kjent med problemene, men at de ikke vet hva løsningen skal være. Samtidig er det ingen av dem som vedkjenner seg å være en del av problemet, det er «de andre» som er slik.

Hemnes kommune er en liten kommune i folkemengde, og altfor liten til at innbyggerne kaster bort energi og ressurser på å slåss. Det største problemet er kanskje mangel på langsiktige mål, tanker og drømmer. Det som debatteres og kjempes om er det som til enhver tid ligger rett foran beina. Der finner vi bare dagens måltid. Vi må våge å så og avle for framtiden, da må man kanskje gå litt sulten både her og der, i påvente av avkastning på avlingen.

Mange av de vi har spurt har satt pengene på at det er de unge som skal snu kampen til samarbeid og forståelse. Det bør ikke være noen sovepute for noen, her bør både du og jeg våge å si klart fra når det egles til kamp.

Et bedre samhold i Hemnes vil helt sikkert bety mye for trivselen, og det å få unge til å bo og engasjere seg i kommunen. Det første steget er å bruke stemmeretten, og gjøre sitt for at Hjemmesitterpartiet ikke skal bli størst, enda en gang.

Det er flere grupper med hjemmesittere. Dessverre pleier det å være mange unge, de som kanskje har aller størst grunn til å bruke stemmeretten. Den andre store gruppen er de som har satt seg på gjerdet. De stemte forrige gang, men har blitt usikker.

De partiene som makter å hente ned flest kan få et stort løft de siste dagene inn mot valget. De som sitter på gjerdet gjør det av en grunn, de er ikke fornøyde. Vi får håpe de oppsøker valgstands og ikke minst, leser valgsakene i Avisa Hemnes, og så avgir sin stemme.

Godt valg!