Her er åtte av de totalt 141 som står på valglister i Hemnes ved kommunevalget 2023. Fra topp venstre: Kristine Vassdal Petersen-Øverleir (H), Robin Sjøgård (SP), Monika Fagereng Kristoffersen (AP), Øystein Dyrlie (SV), Hans-Christian Graven Larsen (GH), Anita Falkmo Hansen (SDH), Øystein Meier Johannessen (RFP) og Mailiss Reinåmo (FrP).
Lokalpolitikere. Her er åtte av de totalt 141 som står på valglister i Hemnes ved kommunevalget 2023. Fra topp venstre: Kristine Vassdal Petersen-Øverleir (H), Robin Sjøgård (SP), Monika Fagereng Kristoffersen (AP), Øystein Dyrlie (SV), Hans-Christian Graven Larsen (GH), Anita Falkmo Hansen (SDH), Øystein Meier Johannessen (RFP) og Mailiss Reinåmo (FrP). FOTO: Avisa Hemnes

Lokalpolitikeren i tall:

Det spriker voldsomt fra topp til bunn