Stefan Olsen
Stefan Olsen. FOTO: privat

– Du kan på mange måter si at jeg har vokst opp imellom linjene i en gammel salmebok