Dag Brygfjell
Dag Brygfjell. FOTO: Knut Martinsen

Skivebom av Per Kristian Steinmo


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Jeg har stor forståelse for at det må være uvant å bli tatt for faktafeil og vrangforestillinger for en person som påberoper seg 50 år med historiestudier. Jeg skrev mitt innlegg fordi jeg var, og fortsatt er, uenig i din omgang med misvisende fakta.

I ditt neste innlegg regner jeg med at du velger å svare på de faktafeil og vrangforestillinger som jeg har påpekt. Ditt første svar på mitt innlegg er kjemisk fritt for å diskutere mine påpekninger av dine faktafeil og dine vrangforestillinger. Du bruker istedenfor spalteplass for å diskutere personen som har skrevet innlegget. Med andre ord, skivebom.

Etter min mening er saken om mulig etablering av grønt hydrogen og grønn ammoniakk av stor betydning for Hemnes kommune, og diskusjonen må basere seg på en korrekt framstilling av de faktiske forhold, og ikke på faktafeil og vrangforestillinger.

Til orientering har jeg vært i kontakt med både Fuella og Statkraft, og trenger derfor ikke 50 års studier av historien for å skrive mitt innlegg om grønt hydrogen og grønn ammoniakk.

Hvis du fortsatt velger å svare med insinuasjoner om hersketeknikk, fantasier og et innholdsløst lirumlarum, lar jeg ordvekslingen mellom oss to være over for min del.

Dag Brygfjell