Holst stiller som listekandidat for Nordland Høyre ved fylkestingsvalget til høsten.
Einvind Holst. Holst stiller som listekandidat for Nordland Høyre ved fylkestingsvalget til høsten. FOTO: Tommy Andreassen / Photoview

Derfor stiller jeg til valg i fylkestingsvalget 2023


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Mitt navn er Eivind Holst, jeg er 53 år og født og oppvokst i Nordland. Jeg arbeider i dag som konsulent. Jeg har vær ordfører i Vågan Kommune i fra 2011-2019, jeg har jobbet som adm.dir. i Nordic Last og Buss fra 2006-2009, og som Markedsdirektør, Kjedesalgsjef og Produktsjef for nasjonale merkevarer fra 1996 til 2006 (Mr. Lee, Maryland, King Oscar, Sopps og Toro). Jeg er utdannet Siviløkonom fra NHH i 1996.

Politisk har jeg alltid tilhørt borgerlig side – mer opptatt av å skape verdier, enn å bruke dem opp.

Jeg er i dag valgt til gruppeleder for Høyre i Vågan og for opposisjonen. I de siste 1,5 årene har jeg også vært fylkesleder i Nordland Høyre, og har blitt mer involvert i fylkespolitikken gjennom dette tillitsvervet. Jeg vil gjerne gjennom mitt politiske engasjement på fylkesnivå bidra til at innbyggerne i Nordland får best mulig tjenester fra fylkeskommunen sin. Da tenker jeg innenfor områdene fylkeskommunen primært skal ivareta – samferdsel med trygge og gode veier, gode båt og fergetilbud. Videregående utdanning – muligheten til å bo hjemme og ta en utdanning som næringslivet i Nordland har bruk for, og som våre ungdommer ønsker! Tannhelsetjeneste nær der du bor, også kjeveortopedi! Nærings og samfunnsutvikling i hele fylket!

Fylkeskommunen har en spesiell rolle når det gjelder å bidra til at alle Nordlands kommuner får til å anvende sine arealressurser slik at det er mulig å utvikle ny verdiskapning, og skape grunnlag for at vi stadig kan bli flere Nordlendinger – flest mulig skal få muligheten til å bo og arbeide i verdens vakreste område, samtidig som vi skaper produkter og tjenester som kan selges i et globalt marked! Mange kommuner i Nordland er små, og da har fylkeskommunen en særskilt rolle til å være en proaktive og positiv kraft som kan bidra til at mulighetene for verdiskapning blir realisert. Om alle krefter trekker i den samme retning, vil vi få til mer!

Hva blir annerledes dersom du stemmer Høyre i år? Høyre har en fylkestingsliste med mange erfarne politikere fra hele Nordland! Alle stiller til valg fordi de ønsker noe mer for fylket sitt! Mer kollektivtilbud, mer tannhelsetilbud, mer utdanningstilbud, mer næringsutvikling!

Jeg ønsker å bidra til at Nordland hvert år i større grad bruker sine ressurser på velferdsgoder for sine innbyggere. Når Nordland fylkeskommune har et overskudd på 790 Mill i 2022, er det isolert sett veldig bra for fylkeskommunens økonomi, men det er en katastrofe for innbyggerne i Nordland! Disse 790 Mill kr er hentet fra alle bussene som ikke lengre går i distriktet av Nordland, Hurtigbåtrutene som ikke lengre finnes, til de ulike mindre øyene eller veiløse bygdene hvor det fortsatt bor noen få gamle kroker som enten må flytte eller bekoste sin egen transport! De er hentet fra ungdommene som nå må reise på hybel fordi der ikke lengre er videregående tilbud hvor de bor! De er hentet fra alle foreldrene som må ta fri fra jobb en hel dag for å følge sitt barn til kjeveortoped. Velferdsgodene som fylkeskommunen får overført penger fra Staten for å produsere, ble ikke produsert i Nordland i 2022! Da vil hurtig utvalg nedsatt av stortinget konkludere med at Nordland Fylke får for mye penger overført fra staten (de brukes jo ikke opp)! Og overføringene vil da ubønnhørlig bli strammet inn, og overført til fylker som mangler penger til velferdsproduksjon for sine innbyggere!

Stem Høyre ved kommune og fylkestingsvalget 2023 om du også ønsker mer for Nordland!

Med vennlig hilsen

Eivind Holst,
4.kandidat fylkestingslisten Nordland Høyre