Fylkestingskandidat, Nordland Høyre.
Stig Tore Skogsholm. Fylkestingskandidat, Nordland Høyre. FOTO: Tommy Andreassen / Photoview

Bedre samferdsel med Høyre


Dette er et leserinnlegg. Innholdet står for skribentens regning.


Nordland er et langstrakt fylke med en veldig spredt bosetting. Det bor mennesker overalt i fylket, og der folk bor, skaper de også. De skaper liv og familier, de skaper verdier, arbeidsplasser, vekst, utvikling og ikke minst kultur.

Fylkeskommunens bidrag for å gjøre dette mulig er å tilby god infrastruktur: Gode og trygge veier, og samferdselsløsninger som kan binde distriktene sammen og gi folk tilgang til det de trenger.

Høyre har i mange år stått for en annen samferdselspolitikk enn den som har blitt ført i Nordland av Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Krf. Vi har ment at det har vært galt å kutte så dypt i rutetilbud, og vi mener at veivedlikehold burde blitt prioritert høyere. Vi ønsker skikkelige ferjer, og vi har ikke sett at alternativene til bemannet hurtigbåtekspedisjon har fungert noe i nærheten av godt nok. Arbeiderpartiets innvendinger har alltid vært at kostnadene er for høye, og overføringene fra staten for lave, men er det riktig?

Nordland fylkeskommune har år etter år gått med enorme budsjettoverskudd. Bare de siste to årene snakker vi samlet sett om millardbeløp som fyller opp de fylkeskommunale kontoer. Det er bra at fylkeskommunen driver med en forsvarlig økonomi, men man må spørre om alle kuttene har vært nødvendige. Har det vært nødvendig å kutte så mye i ekspeditører og hurtigbåtkai – kutt som har gjort tilværelsen vanskeligere for de som er avhengig av rutetilbudet med hurtigbåten? Har det vært nødvendig å kutte ut anløp når båten likevel farter forbi kaiet? Å kutte vekk krav til ferjemateriell langs kysten? Er det her fylket har bygd opp sin milliardformue?

Nordland Høyre har vært en stabil stemme som har talt for mer og bedre infrastruktur. I våre budsjettforslag har det også vært anstendige overskudd, men vi har funnet pengene som skal til for å skape bedre samferdsel. Mens Arbeiderpartiet klager over for lite midler fra staten til veivedlikehold, vil Høyre prioritere å bruke flere av fylkets egne penger på å håndtere det som tross alt er fylkeskommunens ansvar.

Billettpriser på hurtigbåtene er det også fylkeskommunen som bestemmer. De siste 10 årene har det vært en jevn vekst i disse prisene, i tillegg til særskilte og voldsomme prisøkninger som går rett på økonomien til folk som er avhengig av disse tilbudene. Nå har det gått for vidt. Prisene for ferjereiser har vi fått under kontroll, og det er også varslet at flyprisene skal gå ned. Dermed er det hurtigbåtene som står for tur, og flere kommuner i tillegg til Nettverk for fjord- og kystkommuner har allerede protestert mot de astronomiske prisene.

I Høyres program står det klart at vi vil halvere billettprisene. Dette har fylkeskommunen mulighet til å gjøre, og det vil være et treffsikkert tiltak som setter folk i bedre stand til å reise med fylkeskommunens hurtigbåttilbud. Selvfølgelig vil vi gjerne at staten skal ta sin del av regningen for dette, men vi mener at fylket ikke kan sende regningen videre til vanlige folk mens vi venter på en regjering som helst bruker sin tid på å finne opp skatter.

Med vår sterke historie som en drivende kraft for samferdselsforbedringer, ser Høyre frem til å fortsette dette arbeidet, forhåpentligvis fra førersetet. Vi ønsker å se en fornyelse og styrkning av samferdselssektoren i Nordland, hvor folk og næringsliv kan stole på et pålitelig, effektivt og rimelig transporttilbud. For Høyre handler samferdsel ikke bare om å bygge veier og sette opp fergeruter, det handler om å bygge samfunn, binde folk sammen og åpne muligheter. Høyre har i mange år vært en sterk samferdselsstemme i Nordland, og det vil vi fortsette å være. Fordi vi vet at våre innbyggere fortjener det, og fordi vi vet at Nordland har potensialet til å bli enda bedre med de rette transportløsningene på plass.

Stig Tore Skogsholm,
fylkestingskandidat, Nordland Høyre