– Nordland Høyre vil på fylkestinget i juni fremme sak om å halvere hurtigbåtprisene i Nordland, sier Marianne Dobak Kvensjø, førstekandidat Nordland Høyre.
Vil halvere hurtigbåtprisene. – Nordland Høyre vil på fylkestinget i juni fremme sak om å halvere hurtigbåtprisene i Nordland, sier Marianne Dobak Kvensjø, førstekandidat Nordland Høyre. FOTO: Tommy Andreassen / Photoview

Nordland Høyre vil halvere hurtigbåtprisene i Nordland

Nordland Høyre vil på fylkestinget i juni fremme sak om å halvere hurtigbåtprisene i Nordland. Dette har Nordland Høyre programfestet. Hurtigbåtene er en viktig del av kollektivtilbudet i Nordland, og vi vil gjøre det billigere og enklere å reise.

Renteøkninger, økte priser og inflasjon har gjort hverdagen dyrere for mange. Viktige samferdselstilbud er ikke noe man skal spare på, det er en sentral del av hverdagen når man bor og lever som vi gjør i Nordland. Fylkeskommunen har et stort overskudd, og vi er opptatt av at midlene skal brukes på å gjøre Nordland bedre og komme innbyggere og næringslivet til gode. Derfor ønsker vi bruke en del av overskuddet på å halvere hurtigbåtprisene allerede nå.

Nordland Høyre er opptatt av at det skal være mulig å bo og jobbe i hele fylket, da må samferdselstilbudet gjøre at dette er mulig. De siste årene har fylkesrådet med Arbeiderpartiet og Senterpartiet, SV og KrF gjort det vanskeligere for folk langs kysten å bo og jobbe med et stadig dårligere samferdselstilbud. Dette må vi gjøre noe med.

Marianne Dobak Kvensjø,
førstekandidat for Nordland Høyre