Gården Mula ønskes av en industrigigant, for å etablere en hydrogenfabrikk.
Landbruk eller industri. Gården Mula ønskes av en industrigigant, for å etablere en hydrogenfabrikk. FOTO: Ole Reidar Davidsen

Liten motstand mot å ta landbruksjord til industri