For to år siden markerte Bondelaget misnøyen med statens tilbud. I år er de langt mer tilfreds med oppgjøret, og har takket ja. (arkivforo 2021)
Fornøyde i år. For to år siden markerte Bondelaget misnøyen med statens tilbud. I år er de langt mer tilfreds med oppgjøret, og har takket ja. (arkivforo 2021) FOTO: Knut Martinsen

Jordbruksavtale: Viktig inntektsvekst for bonden – Nord-Norge er hørt