Formannskapet valgte å annulere vedtaket fra mars der et større område på Mula ble forberedt avsatt til industriformål. Også trusselen om ekspropriasjon er dermed opphevet. Formannskapets medlemmer rundt bordet er fra venstre Mette Varem (Ap), Susanne Holmen (Ap), Per Øyvind Eriksen (SDH) og ordfører Paul Asphaug (Sp) ved enden av bordet. På høyre side nærmest ordfører sitter kommunedirektør Amund Eriksen, deretter Bjørn-Terje Nilssen (FrP), Herbjørn Knutsen (Sp) og Tone Bente Båtstrand Husnes (H). Bak sitter personer fra administrasjonen i Hemnes kommune.
Snur, men positive. Formannskapet valgte å annulere vedtaket fra mars der et større område på Mula ble forberedt avsatt til industriformål. Også trusselen om ekspropriasjon er dermed opphevet. Formannskapets medlemmer rundt bordet er fra venstre Mette Varem (Ap), Susanne Holmen (Ap), Per Øyvind Eriksen (SDH) og ordfører Paul Asphaug (Sp) ved enden av bordet. På høyre side nærmest ordfører sitter kommunedirektør Amund Eriksen, deretter Bjørn-Terje Nilssen (FrP), Herbjørn Knutsen (Sp) og Tone Bente Båtstrand Husnes (H). Bak sitter personer fra administrasjonen i Hemnes kommune. FOTO: Knut Martinsen og Ole Reidar Davidsen, bildemontasje Daesign.no

Formannskapet snur, trekker hele «Mulasaken»