Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Folkelig engasjement

Folkemøtet som endelig ble avholdt der folket fikk møte FFI har preget lokalsamfunnene i Hemnes den siste uka. Forventningene var tydeligvis skrudd skyhøyt, slik sett var det ikke så mye ny informasjon å hente, og kanskje gikk noen skuffet hjem.

Allikevel virket tonen langt mindre konfronterende etter møtet. Det å bli hørt og sett er viktig for alle mennesker, fra vugge til grav. Det er svært vanskelig å akseptere et nederlag om man strengt tatt ikke fikk delta i kampen, så når det endelig ble mulig å få ut litt damp fra kjelen lettet nok trykket. Forhåpentligvis blir resultatet etter hvert en åpen og god debatt, spørsmålet er bare om hva.

Det er flere ulike grupper som ar ulike syn, eller mer riktig, de vektlegger ulike ting.

Kommunedirektør Eriksen representerte den ene siden da han trakk fram Hemnes kommunes framtid, med mørke skyer i horisonten. Hemnes forgubbes, og kan ikke regne med å bestå som kommune uten frisk tilførsel av nye innbyggere. Han viste til motsetningen mellom det å greie å opprettholde tjenestetilbud på alle tettsteder med det faktum at vi ikke blir i stand til å ta vare på oss selv, verken økonomisk eller med nok mange hender til å ta vare på en aldrende befolkning.

I en annen leir sto de som roper varsku fordi naturen er i høy fare. De mener vi ikke tåler flere inngrep, nå må vi bevare natur og gjenbruke områder som allerede er brukt og ødelagt. De vil heller at etableringer skal skje på grå tomter, kanskje på utfylte områder i Rana eller Vefsn.

Begge sider har helt rett, så strengt tatt burde det ikke være noe å krangle om. Problemet er at man sjelden velger å snakke om de samme tingene, den ene siden snakker om sine trusler, den andre om sine.

Det er sjelden noen snakker om konsekvensene av egne valg, men heller om konsekvensene av andres. Slik blir de dårlig med gode løsninger av. Spørsmålet her bør bli om det er mulig å få i pose og sekk, er det mulig å etablere ny industri i Hemnes, og samtidig ta vare på naturen?

Eller er det slik at Hemnes må vike som selvstendig kommune, fordi naturen er viktigere å ta vare på for de som kommer etter oss?

Dette er spørsmål som fortjener svar, vi skal lete og se om noen har dem.