Bjerka skole
Bjerka skole. FOTO: Bente Grønningen Marthinussen

Kommentar til Mette Varems leserinnlegg

Jeg viser til Mette Varems svar på mitt leserinnlegg vedrørende partikulturen i Hemnes AP, og finner å måtte komme med en kommentar, både for å korrigere en av mine påstander i mitt forrige innlegg og for å be Varem om et par nødvendige avklaringer.

Som tidligere nevnt ble forslaget fra Bjerka A-lag fremmet fordi spørsmålet om skolestruktur ble aktualisert i forbindelse med behandling av kommunebudsjettet for 2023 og på bakgrunn av kommunedirektørens innstilling til formannskapet der nedlegging av to skoler var foreslått. Kommunedirektørens forslag ble heldigvis ikke vedtatt, ei heller Varems forslag på vegne av AP som ville endt med nedleggelse av skolene på Bjerka og Finneidfjord i løpet av 2024 og 2025.

Varems forslag var derfor ikke i strid med årsmøtevedtaket i februar slik jeg anførte i mitt forrige innlegg, ettersom hennes forslag ikke inneholdt formuleringer som kunne endre skolestrukturen i inneværende periode.

Jeg må likevel bemerke at det virker noe merkelig at hun, som Hemnes APs leder og ordførerkandidat, fremmer et forslag som innebærer nedleggelse av skolene på Finneidfjord i 2025 og Bjerka i 2024, når hun selvsagt visste at det i AP sitt vedtatte partiprogram for perioden 2023-2027 klart slås fast at Arbeiderpartiet mener det skal være skoletilbud alle tettstedene i kommunen.

Varems forslag i formannskap/kommunestyre tyder på at hun allerede har bestemt seg for at skolene på de to nevnte tettstedene skal legges ned i løpet av neste kommunestyreperiode. Dette til tross for at hun i et leserinnlegg i Avisa Hemnes har forsikret velgerne om at hun selvsagt vil følge  Arbeiderpartiets program for samme periode.

Jeg er rimelig sikker på at det er mange velgere, spesielt småbarnsforeldre på Bjerka og Finneidfjord, som gjerne vil vite hvordan hun (og APs kommunestyregruppe) vil stille seg når spørsmålet om skolestruktur kommer opp til behandling neste periode. Vil de stemme i samsvar med partiprogrammet, eller vil de legge ned skolene på Bjerka og Finneidfjord. Dette mener jeg Arbeiderpartiets ordførerkandidat må avklare før høstens valg.

Det kan også være av interesse å få et klart svar på om hun er enig i at formuleringen «på alle tettsteder» betyr 5 skoler, eller om hun deler Otto J. Derås sin definisjon av begrepet «tettsted», nemlig at alt innenfor en kjørelengde på 15-20 minutter må sies å være samme tettsted.

Morten Evensen