jOKER
jOKER.

Joker Hemnes slo inn, 1,9 millioner inn på lokalkontoen