Kjell-Idar Juvik har lang fartstid i politikken, både som lokalpolitiker og rikspolitiker. Nå tar han et oppgjør med kulturen i Hemnes Arbeiderparti.
Kritisk til partikulturen. Kjell-Idar Juvik har lang fartstid i politikken, både som lokalpolitiker og rikspolitiker. Nå tar han et oppgjør med kulturen i Hemnes Arbeiderparti. FOTO: Knut Martinsen

Partikulturen i Hemnes AP

Ser at 4 av de 5 fra AP som stemte i skolestruktursaken i kommunestyremøtet 23. februar ikke fulgte årsmøtevedtaket i Hemnes AP 21. februar 2023.

Saken blir ikke bedre når de ikke har diskutert sitt forslag verken med styret i Hemnes Ap eller i noe medlemsmøte.

Når i tillegg rep. Otto Jonny Derås omtaler medlemmene på årsmøte for «tilfeldige samling medlemmer» som er hanket inn.

Otto viser til velgerne, ja hvem er det?

I min over 30 år i lokalpolitikken så er dette meget oppsiktsvekkende omtale av medlemmene i et parti som man representerer i kommunestyremøtene.

Så får den enkelte selv vurdere om dette gir større eller mindre lyst til å delta i lokalpolitikken og på partimøter.  Jeg tror jeg har svaret.

Så ser jeg at Avisa Hemnes kaller dette partipisk, det er ikke pisk det er en demokratisk måte å behandle en sak på som har store betydninger for mange, og fortjener ikke en slik hastebehandling og benkeforslag fra enkeltmedlemmer i partiet.

En slik viktig sak fortjener en skikkelig debatt og gode prosesser også i Hemnes AP, og bør ikke avgjøres kun av enkeltpersoner i kommunestyret eller av partileder alene.

Kjell-Idar Juvik

Tidligere Nestleder Hemnes AP ( frem til 21.02.23)