Knut Martinsen
Redaktør. Knut Martinsen FOTO: Ellen Rabliås

Leder

Oss og dem er vi, helgelendinger

Nylig kom de oppdaterte innbyggertallene fra årsskiftet. Ferdigsminket ser tallene ut slik at det er lett å klappe seg på skulderen og rusle videre i samme spor. For Helgeland ble det en vekst på 118 personer, og for Hemnes ble det en vekst på 39, hurra?

Ser vi bak tallene ser det langt verre ut. Flyttestrømmen innenlands fortsetter å gå i feil retning, og trolig er det våre unge og nyutdannede som utgjør hoveddelen av de som forsvinner, det har tappet Helgeland for 469 innbyggere.

Vi leser jevnlig i media om alle som flytter hjem for å delta i industrieventyret på Helgeland. Spesielt langs E6-aksen Vefsn, Hemnes og Rana skal det skje mange nye bedriftsetableringer, og behov for flere tusen nye arbeidstakere. Det er riktig at mange flytter hjem, men like viktig er det at enda flere flytter bort.

Hemnes og Helgeland er lekk, reddes av innvandring

Framtiden på Helgeland kan bli svært spennende for de som ønsker vekst. Om man lykkes med rekruttering og næringsetableringer vil alle kommuner dra nytte av dette. Samtidig ser verden ut til å bli et mer urolig sted, både politisk og klimatisk. Reiseliv vil bli preget av dette, og Helgeland kan også her bli en av vinnerne som et trygt sted å reise til.

For å lykkes må helgelendingene finne sammen, skape produkter og tjenester sammen, og være villig til å dele. Det vil gjøre kaka som skal deles større, da holder det greit med at andelen av kaka blir mindre. Når Rana som motoren på Helgeland, og med de største og mest spennende prosjektene, er de som opplever størst tilbakegang og størst fraflytting bør alarmen overdøve jubelropene. Dette er alvor, og det treffer ikke bare ranværinger, det treffer Helgeland.

Hvorfor er ikke Helgeland attraktivt for våre unge, og hvorfor flytter ikke flere til denne spennende regionen? Svaret er trolig at det ikke oppleves som en hyggelig region, et godt sted å slå seg ned. Ofte er en felles fiende noe som samler folk, på Helgeland er vi selv vår største fiende – da blir det ikke like enkelt å stå sammen.

Framtidens Helgeland kan enten bli en av landets mest spennende distriktsregioner der innbyggerne tar del i verdiskapingen, eller en region der brakkerigger med hundrevis på hundrevis av langpendlere tar med seg verdiskapningen ut av Helgeland.

Det er på tide at stridsøksene graves ned og hammer og sag letes fram – for å bygge vårt Helgeland for framtiden.