Om noen år kan kanskje Stein Edvard og Andrea aspirere til å søke Hemnes kommunes kulturstipend.
Talenter. Om noen år kan kanskje Stein Edvard og Andrea aspirere til å søke Hemnes kommunes kulturstipend. FOTO: Rune Furuhatt

Oppretter kulturstipend