Nødvarsel på mobiltelefon er et av flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge.
Nødvarsel. Nødvarsel på mobiltelefon er et av flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. FOTO: PxHere.com

Nødvarsel på mobil

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Politidirektoratet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og mobiloperatørene har det siste halve året jobbet tett sammen for å etablere Nødvarsel på mobiltelefon. Nå er systemet levert.

Som følge av krigen i Ukraina ble det vedtatt økte bevilgninger til flere tiltak for å styrke beredskapen på sivil side i Norge. Etablering av Nødvarsel på mobiltelefon er et av disse tiltakene. Det skriver DSB i ei pressemelding.

– Det er et stort og viktig arbeid som er lagt ned i å få etablert dette systemet på noen få måneder, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

I dagene fremover gjennomføres de siste testene og oppdateringene, før systemet er klart til å tas i bruk ved reelle hendelser og tester ut mot publikum.

Informasjon til befolkningen er en viktig del av oppdraget. Det er nå planlagt en rekke informasjonsaktiviteter, slik at befolkningen blir kjent med hva denne nye varslingsløsningen innebærer og hvordan den skal brukes.

– Før vi tester dette ut mot publikum i større skala er det en forutsetning at denne løsningen er godt kjent. Derfor er det også for tidlig å teste Nødvarsel i forbindelse med varslingsprøven onsdag 11. januar, sier Aarsæther.

Om oppdraget

Før sommeren innførte regjeringen flere tiltak for å styrke beredskapen. Et av disse tiltakene var å utvikle befolkningsvarsling på mobiltelefoner.

DSB fikk sammen med Politiet i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet (JD) å etablere statens del av systemet (utløser av melding). Nasjonal kommunikasjonsmyndighet fikk i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) å sørge for at mobiloperatørene etablerer systemene som gjør at varslene kan distribueres via mobilnettene og ut til publikum.

Har valgt leverandør

Etter en grundig, men intensiv anskaffelsesprosess har DSB nå signert kontrakt med leverandøren Everbridge Norway AS for nødvarsling på mobil. Kontrakten har en samlet verdi på rundt 42 millioner norske kroner. Everbridge leverer nasjonale varslingssystemer i over tjue land.

–  Med denne løsningen får vi en betydelig styrking av befolkningsvarslingen i Norge, sier Elisabeth S. Aarsæther, direktør i DSB.

– Vi har fortsatt Sivilforsvarets tyfoner, men den nye mobilvarslingen blir mye mer presis og mottas direkte på alle telefoner i et definert område, legger hun til.

Kontrakten med Everbrigde Norway AS har en varighet på opptil 12 år og omfatter etablering, drift og vedlikehold av statens del av varslingssystemet. Denne løsningen skal videre kobles mot mobilnettene, gjennom mobiloperatørene.

– Vi jobber nå tett sammen med leverandøren, politiet, Nkom og mobiloperatørene for å få på plass løsningen, avslutter Aarsæther.

Mobilbasert befolkningsvarsling blir et supplement til dagens befolkningsvarslingssystem, som består av tyfoner/varslingsanlegg.

Mobilbasert befolkningsvarsling skal baseres på den standardiserte Cell Broadcast-teknologien som allerede benyttes i en rekke land. Dette innebærer at varselet blir kringkastet på samme måte som et radiosignal, til alle mobiltelefoner i et område.

Fakta om mobilbasert befolkningsvarsel

Mobilbasert befolkningsvarsling er ikke det samme som sms. Varselet kommer som en melding som legger seg foran på mobilskjermen. Telefonen vil samtidig vibrere og lage en høy, sireneaktig lyd uavhengig av innstillingene du har på mobilen.

I fredstid er det politiet som vurderer om og når det skal varsles, og som «trykker på knappen» for å sende ut varsel. Ved krig vil det være Sivilforsvaret som utløser varslingen, på samme måte som de i dag har ansvaret for å utløse befolkningsvarsling via tyfoner.