Dødsbrannstatistikk viser at 39 personer omkom i branner i Norge i 2022. (Illustrasjonsbilde)
Færre omkommet. Dødsbrannstatistikk viser at 39 personer omkom i branner i Norge i 2022. (Illustrasjonsbilde) FOTO: Shutterstock / NTB Tema

Færre omkomne i brann

Dødsbrannstatistikk fra DSB viser at 39 personer omkom i branner her i landet i 2022. Til sammenligning omkom 41 personer i branner året før.

– Vi har ingen liv å miste i brann, men det er godt å se at dødsbrannstatistikken har stabilisert seg på et lavere nivå de senere årene. Det bør motivere alle som driver brannforebyggende arbeid til videre innsats, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Brannvernforeningen.

De siste 10 årene (2013–2022) har til sammen 421 personer mistet livet i branner her i landet. Det gir et årsgjennomsnitt på 42,1 omkomne i brann. I tiårsperioden før dette lå årsgjennomsnittet på 60,7 branndøde.

Utvikling av lov- og regelverk er ifølge Søtorp en av årsakene til at færre dør i brann. Et eksempel er krav til nettilkoblede røykvarslere og komfyrvakt i nye boliger, som ble innført i 2010.

Kilde: Brannvernforeningen