Cecilie Johnsen (t. h.) er ansatt som ny direktør for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland. Til venstre, administrerende direktør Hanne Nordgaard.
Ny direktør. Cecilie Johnsen (t. h.) er ansatt som ny direktør for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland. Til venstre, administrerende direktør Hanne Nordgaard. FOTO: SpareBank 1 Helgeland

Ny direktør for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland

Cecilie Johnsen blir ny direktør for risikostyring i SpareBank 1 Helgeland. Med bakgrunn fra politi og TietoEvry forstår den nye direktøren hvordan risiko oppstår og hvordan banken skal jobbe systematisk i alle ledd for å forebygge og avdekke risiko. 

Det er SpareBank 1 Helgeland som forteller om ansettelsen i ei pressemelding.

– Jeg er både ydmyk og stolt over å ha fått denne spennende jobbmuligheten. Jeg gleder meg til å starte i jobben og til å bli kjent med teamet i SpareBank 1 Helgeland, sier Cecilie Johnsen, påtroppende direktør for risikostyring. 

Cecilie Johnsen har sin første dag i banken 1. februar 2023. Det var blant annet bankens visjon om å være en drivkraft for vekst på Helgeland som vekket interessen hennes. 

– SpareBank 1 Helgeland har en visjon som er lett å identifisere seg med. Det å få være med på å gi tilbake til samfunnet og bidra til utvikling av Helgeland, motiverte meg til å søke. Det er trolig det som vil gi meg den ekstra driven i hverdagen, sier Johnsen. 

Sammensatt kompetanse 

Cecilie Johnsen er rekruttert fra TietoEvry der hun jobbet med 80 ulike bankers utfordringer knyttet til finansiell kriminalitet. Før det var hun med på å starte opp og implementere etterretning i Nordland politidistrikt, og hadde ansvar for å lede og koordinere etterretningsprosessen i driftsenhet Rana. Hun har også erfaring fra etterforskning av organisert kriminalitet, herunder også hvitvasking. 

– Å rekruttere til denne stillingen, hadde i seg selv en relativt stor risiko, det er et område hvor det er både omfattende og utfordrende å finne den sammensatte kompetansen som kreves. Men Cecilie Johnsen imponerte oss alle og vi gleder oss til å få inn en kompetent dame som skal ta denne viktige jobben videre. Dette området i banken er på lista over must have, ikke need to have, sier administrerende direktør i SpareBank 1 Helgeland, Hanne Nordgaard, som gleder seg til Johnsen er på plass som en del av ledergruppen. 

Johnsen er utdannet politi og jobber nå med en master i erfaringsbasert etterforskning. 

Som et puslespill 

Når det gjelder jobben Johnsen skal inn i, beskriver hun det som et puslespill.

– Du må ha gode rutiner og retningslinjer i bunn, så må du hele tiden finne de ulike brikkene som til enhver tid gir deg det helhetlige bildet, forklarer den nye direktøren som også skal ha oversikt over alle fagområder i alle ledd i banken. 

Avdelingens oppdrag er å se på sannsynligheten for hva som kan gå galt i bedriften, konsekvensen av ting som kan gå galt, og hvordan etterleve regelverket som er satt av myndighetene, til punkt og prikke. I dag består avdelingen av åtte ansatte, som alle har bred kompetanse i ulike fagfelt.