Formannskapet i Hemnes kommune skal innføre kjønnsnøytrale stillingsbenevnelser. Det innebærer at stillingsbenevnelsen «rådmann» endres til «kommunedirektør».
Ikke lengre «rådmann». Formannskapet i Hemnes kommune skal innføre kjønnsnøytrale stillingsbenevnelser. Det innebærer at stillingsbenevnelsen «rådmann» endres til «kommunedirektør». FOTO: Ellen Rabliås

Hemnes kommune sier farvel til rådmannen?