Den kulturhistoriske vandringen startet på Lapphella klokken 11.00.
Lørdagsvandring. Den kulturhistoriske vandringen startet på Lapphella klokken 11.00. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 1 av 8
Morten Henriksen fra Hemnes historielag supplerte Hans Christian Håland.
Historieforteller. Morten Henriksen fra Hemnes historielag supplerte Hans Christian Håland. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 2 av 8
Ved Samvirkelagsbakken var det fremveksten av handelstedet Hemnesberget som var tema for Håland og Henriksen.
Stopp i bakken. Ved Samvirkelagsbakken var det fremveksten av handelstedet Hemnesberget som var tema for Håland og Henriksen. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 3 av 8
Prestegården var også tema på den kulturhistoriske vandringen.
Ved Prestegården. Prestegården var også tema på den kulturhistoriske vandringen. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 4 av 8
En engasjert og kunnskapsrik Hans Christian Håland levendegjorde historien på en god og lettfattelig måte.
Sognepresten. En engasjert og kunnskapsrik Hans Christian Håland levendegjorde historien på en god og lettfattelig måte. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 5 av 8
Håland ble godt assistert av sin kone som holdt styr på de mange bilder som også underbygde fortellingen om gamle dager.
Assistent. Håland ble godt assistert av sin kone som holdt styr på de mange bilder som også underbygde fortellingen om gamle dager. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 6 av 8
Harald Horgen øste av sin kunnskap om det samiske alteret i Hemnes kirke.
Det første i Norge. Harald Horgen øste av sin kunnskap om det samiske alteret i Hemnes kirke. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 7 av 8
Svein Hammer holdt et engasjerende foredrag om Hemnesbergets fremvekst som en liten småby på forbausende kort tid.
Engasjert. Svein Hammer holdt et engasjerende foredrag om Hemnesbergets fremvekst som en liten småby på forbausende kort tid. FOTO: Tore M. FuruhattBilde 8 av 8

Kirkejubileets kulturhistoriske vandring

Lørdag 10. september ble en vellykket nest siste dag i den ukelange og massive feiringen av Hemnes kirkes 150-års jubileum.

Det ble en interessant dag for de som ga seg med på den kulturhistoriske vandringen i anledning Hemnes kirkes 150-års jubileum.

Turen startet på Lapphella der sogneprest Hans Christian Håland ledet an, godt supplert av Morten Henriksen fra Hemnes historielag. Her fortalte de om fremveksten av «kirkebyen» med alle kirkebuene som folk fra hele distriktet etablerte langs sjøkanten. Dette skjedde lenge før nåtidens kirke ble innviet midt i oktober 1872, bare fire dager etter at siste gudstjeneste ble holdt i gammelkirka. Den sto som kjent like nord for den nåværende kirka, og ble revet først året etter. Håland fortalte at her har stått enda flere kirkebygg på stedet også før gammelkirka.

På innvielsesdagen var det ifølge nedtegnelser i de gamle kirkebøker opp mot 4000 mennesker samlet på Hemnesberget i anledning den store begivenhet. Men det var bare plass til 800 av menneskeskaren inne i kirka, så de andre måtte fint vente utpå kirkebakken for å få høre av de heldige hvordan det var inne i den nye, store kirka.

Fra «kirkeby» til småby

De to «guidene» og historiefortellerne ledet så an fra Lapphella til sentrum, og gjorde en stopp ved Samvirkelagsbakken. Der ble det forklart om fremveksten av tettstedet, med de forskjellige tilflyttere som etter hvert kom fra mange steder i landet for å drive handel for den stadig større befolkningen på stedet. På forbausende kort tid ble «kirkebyen» med få fastboende til en småby med postkontor, lensmann, telegraf og yrende handelsvirksomhet.

Fra handel og vandel ble kursen satt oppover bakkene mot prestegården og kirka. Her fikk man blant annet høre om den forrige prestegården som var av typen nordlandslån, og da prest og klokker ble bofast på stedet midt på 1700-tallet. Dagens prestegård ble renovert for mange millioner på 1990-tallet, og er i rimelig god stand. Før ferden gikk videre til kirka fikk de vandrende anledning til å komme inn og se seg om i bygningen som for tiden står tom på grunn av en ubesatt prestestilling.

Et fremtidig museums- og kulturbygg?

Første i Norge

Inne i Hemnes kirke fortalte Hans Christian Håland om de mange klenodier som befinner seg i «jubilanten». Her har man bevart det gamle orgelet som ble flyttet fra gammelkirka for 150 år siden. Det er fortsatt et godt og spillbart orgel, 180 år etter at det ble tatt i bruk i gammelkirka. Av andre klenodier fra den forrige kirka er ei av messing lysekronene som henger i dagens kirke. Mye annet fint og gammelt ble også fremvist og omtalt, og Harald Horgen tok for seg det samiske alteret som står bak i kirka. Det første av sitt slag i Norge, og Horgen øste av sin kunnskap om symbolikken til de mange detaljer.

Spennende foredrag

Men dagen var ikke slutt med omvisningen i jubileumskirka. Dagen fortsatte på Menighetshuset der mange som ikke var med på selve vandringen allerede var på plass da følget kom fra kirka. Der ventet det kaffe og godmat og et spennende foredrag. Her tok Svein Hammer for seg noe av Hemnesbergets historie fra rundt 1800 og frem til i dag. Hans hovedfokus var på stedets framvekst og særpreg i en 40-50-års periode fra ca. 1870, da befolkningen på Hemnesberget mangedoblet seg på forbausende kort tid. Det ble også tid til litt spørsmål og innspill i etterkant, og på vei ut kommenterte mange at dette foredraget må flere få anledning til å høre ved en annen anledning.