SSB spår boligprisnedgang i 2023 og 2024.
Nedgang. SSB spår boligprisnedgang i 2023 og 2024. FOTO: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Forventer boligprisfall

Boligprisene i Norge har steget 9 prosent så langt i år. Nå anslår Statistisk sentralbyrå (SSB) at boligprisene vil falle de to neste årene.

– Vi anslår at boligprisene faller i 2023 og 2024. Årsaken er i hovedsak svakere realinntektsvekst som følge av økte priser, lavere sysselsetting og høyere renter, sier administrerende direktør Geir Axelsen i SSB.

SSBs spådom er at boligprisene vil øke med 5,7 prosent i 2022, og deretter falle 2,5 prosent i både 2023 og 2024.

– Det er usikkerhet her. Vi venter moderat økning i investeringene i nye boliger, som kan bidra til å øke prisene, mens rik tilgang på boliger kan senke dem, sier Axelsen.

Kilde: NTB