Verdensdagen for selvmordsforebygging er 10. september.
Vis at du ser – Vis at du lytter – Vis at du bryr deg. Verdensdagen for selvmordsforebygging er 10. september. FOTO: LEVE

Verdensdagen for selvmordsforebygging:

Å skape håp gjennom handling

I 2020 vedtok regjeringen nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord 2020-2025, samt nullvisjon for selvmord for hele samfunnet. 

10. september er det Verdensdagen for selvmordsforebyggingI ei pressemelding fra LEVE Helgeland forteller de om årets tema.

Lokale aktiviteter i LEVE lokallag

LEVE Helgeland forteller i ei pressemelding at Verdensdagen for forebygging av selvmord vil markeres lokalt på Quales cafè Mosjøen. Det skjer mandag 12. september klokken 19.00, i samarbeid med Mental Helse Vefsna.

Her blir det tale for dagen, apell ved ordfører i Vefsn, musikk og kaffeservering. Arrangementet er åpent for alle, og det er gratis.

Fortsatt stigmatisert i Norge

Bekymringen har vært stor for eventuell økning av antall selvmord som følge av Covid-19 og inngripende tiltak i folks liv. Foreløpig har ikke det skjedd.

Det ble registrert 658 selvmord i 2021 mot 639 i 2020 og 652 i 2019, antallet ligger fortsatt innenfor den variasjonen som kan forventes av tilfeldige svingninger fra år til år. Av disse var 467 (73 %) menn.

Går sammen for å finne fremtidens løsning for matavfall

LEVE mener at utviklingen går i feil retning, det er alt for langt igjen til regjeringens nullvisjon for selvmord i Norge. Slagordet for årets Verdensdag for slevmordsforebygging er å skape håp gjennom handling. Gjennom å se og lytte og vise at du bryr deg kan vi ta viktige steg i riktig retning. Det er dette seende fellesskapet årets verdensdag handler om, og LEVE håper å samle mange mennesker i en marsj mot Stortinget den 10 september. I tillegg ønsker de at alle tenner et lys i vinduet klokken 20.00 for å vise sin støtte til selvmordsforebygging, for å huske en kjær du har mistet.

«Sammen kan vi se andre og hverandre og bidra til å forebygge selvmord i praksis. Selvmord er fortsatt forbudt i lovverket i mer enn 20 land. Tabuet og stigmaet rundt selvmord lever fortsatt også Norge. Gjennom å delta på verdensdagen kan du gjøre en forskjell», heter det i pressemeldingen fra LEVE.

Nasjonalt forum - oppfølging av nasjonal handlingsplan og nullvisjon

Et av de viktigste tiltakene i nasjonal handlingsplan for forebygging av selvmord besluttet av regjeringen er opprettelsen av et nasjonalt forum. Forumet skal sørge for at tiltak i handlingsplanen iverksettes og at nullvisjonen benyttes som det politiske og økonomiske verktøyet visjonen er ment å være. LEVE sitter i Nasjonalt forum, sammen med en bred og variert sammensatt gruppe.

Utvalget arbeider langsomt og møysommelig. I denne første perioden har de hatt to spesifikke fokusområder: Selvmordsforebygging blant menn og Selvmordsforebygging i skolen.

Selv om LEVE synes det er viktig at komiteen gjør gode anbefalinger basert på nøye og kunnskapsbasert arbeid så forteller de at de er utålmodige. Utålmodige for alle de som trenger hjelp med det de står i: fordi de har mistet noen i selvmord, er pårørende til noen som har selvmordstanker eller sliter selv.

LEVE vil utfordre Regjeringen til å legge finansielle muskler bak anbefalingene. «Vi kan ikke redde over 600 liv hvert år bare ved å snakke om det», poengterer de.

For mer informasjon, kontakt

Generalsekretær i LEVE, Knut Harald Ulland, 951 52 835

LEVE-Landsforeningen for etterlatte ved selvmord
Tlf. 22 36 17 00
Epost: post@leve.no

www.leve.no