Strammere livrem
Strammere livrem.

Viktig å kutte kostnader for småbarnsforeldre

Glade barn som leker, smiler og har det fint varmer hjertene til de fleste mennesker. Barnefamilier som får hverdagen til å henge sammen, er viktig for å skape glade barn og gode samfunn. Prisen for barnehageplasser og SFO har stor betydning for mange småbarnsfamilier i Norge. Fra 1. august ble maksprisen per måned for barnehage plass redusert fra 3315 kroner til 3050 kroner. Det er første gang maksprisen er kuttet siden 2013. Det vil gi nesten 200 000 småbarnsfamilier minst 2 900 kroner mer å rutte med i året. I tillegg får alle 1. klassinger 12 timer gratis kjernetid i SFO. Det betyr også at prisen for heltidsplasser blir halvert, og foreldre vil spare i snitt rundt 20 000 kr i året.

Senterpartiets grunn for å gå i regjering var å bygge sterke samfunn gjennom gode tjenester nær folk. Vi vil redusere både sosiale og geografiske forskjeller i Norge. Etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering, ville vi sette vanlige folks liv, utfordringer og interesser øverst på agendaen. Å kutte kostnader for barnefamilier er et viktig skritt i riktig retning.

Nå er det krigen i Ukraina som setter agendaen. Putins aggresjon og Russlands invasjon er forferdelig for alle som rammes direkte. Barn og familier i Ukraina splittes. Mange flykter, forsvinner og dør. Men krigen berører andre også. For folk i Baltikum var prisen nesten 40 kroner for en kilowatt strøm mellom kl 17 og 18 onsdag. Det sprengte grensen i Nord Pool, og vanlige barnefamilier i Baltikum brukte neppe strøm den timen. I Norge er strøm og drivstoffprisene høyt oppe på agendaen til både vanlige folk og politikere. Det er ingen tvil om at Norge må begrense eksporten av strøm gjennom utenlandskabler for å sikre en langsiktighet for ren og rimelig strøm i hele landet. Vi har nå fått gjennomslag for det, i tillegg til at vi har fått gjennomslag for strømstøtte også til næringslivet.

De økte levekostnadene gjør hverdagen vanskeligere, og Senterpartiet sloss for gode løsninger. Rimeligere barnehage og SFO gir småbarnsfamilier i hele Norge mer valgfrihet og økonomisk handlerom i hverdagen. Det er ekstra viktig når den internasjonale krisesituasjonen gir stor prisvekst på en rekke varer. Dette er et viktig steg for å hjelpe barnefamiliene med de økte levekostnader. Reduksjon i folks levekostnader er viktig for Senterpartiet.

Siv Mossleth, stortingsrepresentant. Mikael Rølvåg, fylkestingsrepresentant.

Britt Kristoffersen, fylkestingsrepresentant. Gunnar Gamst, fylkesstyremedlem.

Nordland Senterparti.