Stabbforsen med vannføring er et sjeldent syn, nå får vi igjen muligheten når Statkraft slipper vann utenom kraftstasjonene.
Sjeldent syn. Stabbforsen med vannføring er et sjeldent syn, nå får vi igjen muligheten når Statkraft slipper vann utenom kraftstasjonene. FOTO: Knut Martinsen

Røssvatnet fullt, Statkraft åpner lukene

OPPDATERT: En snørik vinter etterfulgt av en våt sommer gir en mulighet til å se tørrlagte fossefall igjen. Fredag 12. august åpner Statkraft lukene både på Fallforsen og Tustervatnet.

Statkraft opplever høy vannstand i magasiner i Rana- og Hemnesområdet.

– På grunn av mengdene med vann vil det i løpet av fredag 12. august bli etablert tapping fra dammene på Fallfors og Tustervatn.

– Veibommer i Røssågavassdraget nedstrøms dam Fallfors og Tustervatn vil bli stengt grunnet økt vannmengde over tersklene.

Markedet og naturen skaper problemer

Med bare 25 cm til høyeste tillatte nivå for Røssvatnet må Statkraft åpne lukene.

Fredag åpnet Statkraft lukene både på Fallforsen og Tustervatnet. Fungerende produksjonssjef i Statkraft, Øystein Johansen, forteller at det nå strømmer 30 kubikkmeter vann i sekundet ut i elveløpet.

– Hvor lenge skal dere slippe vann?

– Vi kan ikke si hvor lenge, det avhenger både av værsituasjonen og kraftsituasjonen framover. Vi har vært innestengt i vårt prisområde og derfor ikke fått produsert for fullt i sommer. Når det nå nærmer seg fullt, må vi slippe vann for å unngå skadeflom om det kommer mye mer nedbør. Røssvatnet steg 20 cm på ett døgn nå når det regnet så voldsomt, forklarer Johansen.

Det er altså mangel på overføringslinjer som gjør at Statkraft og andre kraftprodusenter i regionen rett og slett ikke får kvittet seg med «varene», og derfor har produksjonen ikke gått for fullt.

– Når kapasiteten på overføringslinjene er fullt utnyttet har vi ikke muligheter for å produsere mer, da må produsentene dele på produksjonen. Når det er mye regn, vil alle produsere mest mulig.

– Blir det noen pauser i slippingen slik at de som er rammet kan benytte terskler over elva?

– Nei, vi slipper kontinuerlig. Nå er det 30 kubikk, men det kan fort skje at dette må økes. Vi har varslet de berørte, og det er omkjøringsveier, sier han.

– Er det uvanlig at Røssvatnet er fullt på denne årstiden?

– Det skjer fra et og annet år, senest for to år siden, men det er nok mer regn i år enn normalt.

Det siste kan nok mange skrive under på.