Leder

Mot sommerslutt

Den første sommeren i «frihet» er snart unnagjort, en sommer uten begrensninger fra andre enn værgudene. Sommeren i Hemnes er fascinerende, det er folkefest etter folkefest – det skjer noe med menneskene når vinterkulda trekker seg tilbake og vi får grønne omgivelser.

Fortsatt gjenstår nok litt før vi er helt tilbake til livet før pandemien. Både vaner og uvaner skal endres, tryggheten skal tilbake, og tiltakslysten det samme. Skjønt tiltakslyst, Hemnes har så mange lag og foreninger som er tuftet på tiltakslyst og frivillighet at det mange ganger gjør det umulig for en liten avis å dekke alle ting som skjer.

Tiltakslysten er stor på å bygge anlegg og arrangere festivaler. Det er viktig å huske og forstå at uten profesjonelle aktører så dør frivilligheten. Båt og fjord, Hemnesjazz, Klemetspelet, Parkrock, bare for å nevne noen av de største, er alle helt avhengig av betalte aktører. Samtidig gir dette livsgrunnlag for profesjonelle artister og arrangører, både lokalt og nasjonalt og internasjonalt, sist gjennom Arctic Race.

Sameksistensen er helt avgjørende for et variert og rikt kulturliv

Denne sameksistensen er helt avgjørende for et variert og rikt kulturliv, både for frivillige og profesjonelle. Skal sameksistensen bli levedyktig over tid trengs også et til element, publikum. Det rike kulturlivet blir ikke like rikt om vi ikke møter opp på arrangementene. Nå er det selvsagt ikke slik at alle liker de samme tingene, jeg har selv noen elementer jeg forsøker å unngå når det er mulig – det som oppleves som vakre toner av noen kan faktisk oppleves som støy av andre.

Som siste aktør ut utfordrer nå Klemetspelet både værgudene og publikums gunst. Spelet har vokst seg stadig større og sterkere, og trekker publikum langveisfra. Her får så vel unge som litt mindre unge lokale talenter mulighet til å både lære og utfolde seg kunstnerisk, sammen med profesjonelle. Det skaper forhåpentligvis inspirasjon slik at vi om noen år ser lokale aktører som trer inn i de profesjonelles rekker, og det skaper ikke minst – magiske øyeblikk for publikum.

Disse små og store opplevelsene er viktig å ha i sekken, den sekken som gjør at vi lever godt og lenge i våre lokalsamfunn.