Mikael Rølvåg (fylkestingsrepresentant Senterpartiet), Gunnar Gamst (Styremedlem i Nordland Senterparti), Anders Nymo (4.varamedlem Nordland Senterparti) og Oda Alise Hansen (Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom) skriver om kappestid om samferdselsprosjekt.
Narvik. Mikael Rølvåg (fylkestingsrepresentant Senterpartiet), Gunnar Gamst (Styremedlem i Nordland Senterparti), Anders Nymo (4.varamedlem Nordland Senterparti) og Oda Alise Hansen (Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom) skriver om kappestid om samferdselsprosjekt. FOTO: Privat

Kappestrid om samferdselsprosjekter internt i Nord-Norge, “gir ingen farbar vei.”

Uenighet internt i Nordland og Nord-Norge er hovedårsaken til at samferdselsutviklingen går for sakte i fylket og landsdelen forøvrig. Det er avgjørende at kommuner, regioner og fylker i landsdelen klarer å løfte blikket og se landsdelen under ett. Det må legges en helhetlig samferdselsplan for landsdelen som forplikter alle involverte. Det vil altså si at noen må være villig til å si at “vårt lokale samferdselsprosjekt” kommer bakerst. Det er hevet over enhver tvil at dersom landsdelen klarer å stå samlet, vil gjennomføringskraften være mye sterkere og sluttdatoen for samtlige prosjekter vil komme tidligere.

I avisa Nord-Norsk rapport av 15 november 2021 skriver Edd Meby: “I perioden 2008-2018 har veksten i verdiskapning per innbygger i Nord-Norge vært dobbel så høy som resten av landet. Mens landsdelen har 9% av befolkningen, ligger den nordnorske andelen av NTP på 2-3%. I NTP 2022-2023 får prosjekter i Nord-Norge 26 mrd. av 1200 mrd.” I tillegg kan det nevnes at Nord- Norge står for nesten 35% av arealet til fastlands-Norge. Da sier det seg selv at folket i landsdelen gå sammen for å få ei rettferdig fordeling av fellesskapets samferdselsmidler. Etter Nordland Senterparti sitt syn kan dette ikke fortsette.

Anne Ekornholmen skriver i en kommentar i Nationen av 5. august 2022 at “forfallet er verst i Nordland, der over 46 prosent av kilometerne med fylkesveg har dårlig eller svært dårlig dekke. Samtidig stiger prisene på anleggsarbeid, og det er uoverkommelig å få nyasfaltert så mye som planlagt hvert år. Med Nordland fylkeskommunes årlige asfalteringsbudsjett, mener Kommunal Rapport det vil ta over 25 år å komme på høyde med vedlikeholdsbehovet.” I hele Nord-Norge satses det beinhardt på industrietableringer med utgangspunkt i kraftoverskuddet landsdelen har. Videre setter fiskerinæringen stadig nye rekorder i matproduksjon. Da er det innlysende at å etablere effektive transportårer for folk og varer, er det beste bidrag for å sikre etableringene og befolkningsvekst i landsdelen.

Samferdsel er grunnleggende i samfunnsmaskineriet i Nordland. Nordland Senterparti vil ruste opp infrastrukturen for å gjøre hverdagen enklere for folk, for å bedre miljøet, gjøre samfunnet mer framtidsrettet og for å gi næringslivet bedre konkurransekraft. Dette vil styrke distriktene og byene og være et virkemiddel for å skape grunnlag for optimisme og vekst. Så herved inviteres folk og myndigheter i landsdelen til å “løfte i samlet flokk.”

Mikael Rølvåg (fylkestingsrepresentant Senterpartiet), Gunnar Gamst (Styremedlem i Nordland Senterparti), Anders Nymo (4.varamedlem Nordland Senterparti) og Oda Alise Hansen (Organisatorisk nestleder Nordland Senterungdom)