Det ventes mye regn onsdag 10. august, lokalt opp mot 70-100 mm på 24 timer.
Mye regn. Det ventes mye regn onsdag 10. august, lokalt opp mot 70-100 mm på 24 timer. FOTO: yr.no

Flere farevarsler for det kommende døgnet

Det er ventet svært store nedbørsmengder på Helgeland onsdag 10. august, og farevarslene hos Varsom.no «står i kø».

Det ventes mye regn fra onsdag morgen, lokalt opp mot 70-100 mm på 24 timer. Nedbøren kommer i tillegg til allerede høy grunnvannstand og vannmetning i jord. Dette gir fare for utløsning av jord- og flomskred, særlig i områdene som får mest nedbør. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt.

Oransje

Jord- og flomskredfare er foreløpig på oransje nivå for Helgeland og deler av Salten, mens varselet som gjelder flomfare er på gult nivå for nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten.

Det er ventet at faren for skred øker fra onsdag morgen 10. august, og dette gjelder for høyder fra 0 – 1600 m.o.h.

Konsekvenser av skred

Flere skredhendelser er forventet, og noen kan få store konsekvenser. Utsatt bebyggelse kan bli berørt, og framkommelighet på veg eller jernbane kan bli redusert.

Fra Varsom.no rådes man til å holde seg unna bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring. Beredskapsmyndigheter skal vurdere fortløpende behov for beredskap og forebyggende tiltak.

Flom

Varsel om flomfare befinner seg på gult nivå for nordlige deler av Helgeland og sørlige Salten. Her øker faren fra onsdag ettermiddag 10. august.

Vannføringen ventes å øke i bekker og elver i løpet av onsdag på grunn av svært mye nedbør.

Konsekvensene her kan ifølge varselet være lokale oversvømmelser og/eller erosjonsskader i bekker og mindre elver. Det er også fare for overvann i tettbygde områder.

Varslingstjenesten råder alle til å holde seg oppdatert om situasjonen, samt å sikre og flytte verdier bort fra flomutsatte områder.

Dette kan blant annet være å rense stikkrenner, kummer og andre vannveier for jord og grus, kvist og løv, slik at vannet kan renne uhindret der det vanligvis renner.

Et annet råd er å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring, da det ventes spesielt stor vannføring og vannstand i forhold til hva som er normalt for årstiden.

– Det er den råeste konserten jeg har hørt!