Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien.
Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset har som mål å få tilbakeført tarmkreftkirurgien. FOTO: Bjørn Leirvik

Tarmkreftkirurgien må tilbake til Helgelandssykehuset

Brukerutvalget hadde tarmkreftkirurgien oppe til drøfting i møte den 13.juni.
Vi har stor forståelse for det dilemma pasienten befinner seg i når en får en alvorlig kreftdiagnose, og må vente på livsnødvendig behandling. Dette får konsekvenser for pasienten, men det påvirker også sterkt resten av familien.
Når Helgelandssykehuset har gode muligheter til å behandle disse pasientene, er det utenfor vår forståelse at Helse Nord ikke har tilbakeført tarmkreftkirurgien til HSYK.
Vi ber derfor om at Tarmkreftkirurgien tilbakeføres snarest.
Brukerutvalget i HSYK