Frode Solbakken ved ei gammel gran i Sjøforsen naturreservat.
Sjøforsen naturreservat. Frode Solbakken ved ei gammel gran i Sjøforsen naturreservat. FOTO: Siv Bårdsen

Miljødirektoratet foreslår 19 områder på Helgeland vernet: – Det er meget artsrike skoger som nå foreslås vernet, med betydelig forekomst av rødlistede arter.