Tyskerne stormer Hemnesberget. Tegning av Andreas Hauge/Vega Forlag.
Stormer i land. Tyskerne stormer Hemnesberget. Tegning av Andreas Hauge/Vega Forlag. FOTO: Andreas Hauge / Vega Forlag

Operasjon «Wildente» og operasjon «Rudolf»