Håkon Kvitnes gikk av som leder for Hemnes pensjonistforening etter mange år i vervet.
Gir seg. Håkon Kvitnes gikk av som leder for Hemnes pensjonistforening etter mange år i vervet. FOTO: Rune Furuhatt

Takker av som leder i pensjonistforeningen

Hemnes pensjonistforening hadde nylig sitt årsmøte, og der ble det gjort endringer i styreledelsen.

Det er Hemnes kommune som forteller om årsmøtet på sine hjemmesider, og der fremkommer det at Håkon Kvitnes gikk av som leder etter mange år, og at vervet nå er overtatt av Elsa Enge.

– Som leder i omsorgstjenesten har jeg samarbeidet med Håkon i 27 år, enten i hans rolle som tillitsvalgt da han jobbet i kommunen, eller som frivillig og ikke minst som leder i Hemnes pensjonistforening. Heldigvis sier Håkon at han skal fortsette som frivillig, sier Kari Brendås Lillebjerka, enhetsleder omsorgstjenesten i Hemnes kommune.

– På vegne av Omsorgstjenesten takker jeg for langt og godt samarbeid. Jeg ser fram til et videre samarbeid med Elsa som ny leder i Pensjonistforeningen, det blir spennende, avslutter Lillebjerka.