Deler av bataljon Sorko (batajonsjefens navn) klar til avreise fra København til Trondheim.
Sorkobataljonen. Deler av bataljon Sorko (batajonsjefens navn) klar til avreise fra København til Trondheim. FOTO: Arkiv i Nordland

IR 14 møter de tyske troppene i Trøndelag