For hvert glass alkohol du kutter, reduserer du risikoen for kreft. Det fortjener du å vite, skriver Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen.
Du fortjener det. For hvert glass alkohol du kutter, reduserer du risikoen for kreft. Det fortjener du å vite, skriver Ragnhild Kaski, generalsekretær i Av-og-til og Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen. FOTO: Jorunn Valle Nilsen

Få vet at alkohol øker risiko for kreft

Hvert år kan 1000 nye krefttilfeller i Norge knyttes til alkohol. Likevel er det få som vet at alkohol øker faren for kreft.

De fleste vet at å røyke og sole seg for mye øker faren for kreft. Slik er det ikke med alkohol. For selv om over 200 brystkrefttilfeller og over 400 tarmkrefttilfeller årlig kan knyttes til alkohol – er det knapt noen som kjenner sammenhengen.

En fersk undersøkelse fra Ipsos viser at bare 1 av 10 av oss kjenner sammenhengen mellom alkohol og brystkreft. For tarmkreft er tallet 2 av 10. Det til tross for at alkohol har stått på Verdens helseorganisasjon (WHO) sin liste over kreftfremkallende stoffer siden 80-tallet.

Mangedoblet risiko

Tre prosent av alle krefttilfeller i Norge, eller 1000 krefttilfeller årlig, kan knyttes til alkohol. Jo mer du drikker, jo mer øker risikoen. Vi vet samtidig at selv et moderat inntak øker risikoen. For ett av syv krefttilfeller knyttet til alkohol er knyttet til nettopp et moderat inntak.

I tillegg til brystkreft og tarmkreft er det sammenheng mellom alkohol og spiserørskreft, leverkreft, og kreft i munn, svelg og strupe. Årsakene til hvordan kreft øker risikoen for kreft kan være flere, blant annet knyttet til et stoff som dannes i nedbrytningen av alkohol og påvirkning på kvinnelige kjønnshormoner. Vi vet også at alkohol forsterker en del andre kreftrisikoer, som for eksempel røyking. Hvis du i tillegg til å røyke også drikker alkohol, mangedobles kreftrisikoen knyttet til røyking.

Du fortjener å vite

Vi kan aldri helgardere oss mot kreft. Genetikk og uflaks er viktige ingredienser. Likevel kan du gjøre mye for å forebygge risikoen. 1 av 3 krefttilfeller er nemlig knyttet til levevaner.

Mange forbinder alkohol med kos og hygge, og derfor kan det være tungt å høre at alkohol øker risikoen for å utvikle kreft. Målet vårt er ikke at du skal slutte å drikke, men at du skal vite om risikoen, så du kan ta informerte valg. For hvert glass du kutter, reduserer du risikoen for kreft. Det fortjener du å vite!

Ingrid Stenstadvold Ross,
generalsekretær i Kreftforeningen
Ragnhild Kaski,
generalsekretær i Av-og-til