Autentisk bilde fra 1943, der jugoslaviske krigsfanger, tydelig oppstilt til fotografering, viser sine arbeidsredskaper og veidekket de har laga. Fra området på nordsida av Korgfjellet, 2-3 km fra Korgen.
Med handmakt. Autentisk bilde fra 1943, der jugoslaviske krigsfanger, tydelig oppstilt til fotografering, viser sine arbeidsredskaper og veidekket de har laga. Fra området på nordsida av Korgfjellet, 2-3 km fra Korgen. Foto: John Johnsen, Korgen FOTO: John Johnsen

Erindringer fra krigen