Dømme og omdømme, to sider av ulike saker?

Hemnes kommune er en liten kommune, en kommune der det nesten er slik at alle kjenner alle. Dermed blir ulike konflikter noe som de fleste har eller får et forhold til.

Akkurat nå er det to ulike konflikter som i høyeste grad opptar innbyggerne, leger og leiligheter. Stort sett uansett hvordan slike konflikter håndteres så vil de skade omdømmet til Hemnes, akkurat slik ulike konflikter på Helgeland har skadet regionen. Det gjør det vanskeligere å rekruttere, vanskeligere å friste folk til å bosette seg, og skaper alt annet enn vekst og boglede.

Fem leger har i løpet av knapt to år sagt opp sine stillinger i Hemnes. Ettersom det totalt er seks legestillinger blir dette svært merkbart, mange pasienter har mistet «sin» fastlege nærmest før de har lært seg navnet på vedkommende. I dag står mange pasienter helt uten fastlege. Dette er en situasjon som mange i Norge har havnet i, men det gir liten trøst for de som er rammet i Hemnes.

Det er trolig ulike årsaker til at legene forsvinner, på tross av at de har gode rammevilkår i Hemnes. Vi er kjent med at det har vært jobbet med ulike problemer over lang tid. Når dette tilsynelatende allikevel ikke har ført til forbedring skaper det nye rykteflommer, det blir ingen vinnere, bare tapere.

I den andre konflikten har kommunens eget selskap for utleie av leiligheter havnet i retten, og tapt. Saken forsøkes nå anket videre til neste rettsinstans, med nye advokater og nye argumenter. Runder i rettsapparatet mot sine egne innbyggere bygger helt sikkert ikke et positivt omdømme, verken blant egne innbyggere eller til mulig nye innbyggere.

Hemnes kommune bruker i år opptil 12 millioner på å subsidiere huskjøp i Hemnes. Da blir det for de fleste vanskelig å forstå at et kommunalt selskap som går med et greit overskudd behøver å øke husleien så kraftig, og faktisk ende opp i rettsalen for å forsvare praksisen. Det som er enda mer spesielt er at svært mange av leietakerne av ulike årsaker ikke har anledning til å delta i eiemarkedet, og dermed få kommunal støtte til huskjøp. Også i denne saken blir det bare tapere, ingen vinnere.

Det skjer svært mange spennende ting i Hemnes, og omdømmet har gradvis blitt forbedret over de siste årene. Man kan ikke bli dømt til et godt omdømme, det må fortjenes.