Norsk krigsdekorasjon, som ble innstiftet 19. september 1945. Minstekravet for tildeling av medaljen var fem dagers deltakelse i krigen.
Deltakermedaljen. Norsk krigsdekorasjon, som ble innstiftet 19. september 1945. Minstekravet for tildeling av medaljen var fem dagers deltakelse i krigen. FOTO: Digitalt museum

Deltakermedaljen 9. april – 8. mai 1940