Bård Ludvig Thorheim,
stortingsrepresentant for Nordland Høyre.
Utenfor Stormen i Bodø. Bård Ludvig Thorheim, stortingsrepresentant for Nordland Høyre. FOTO: Pressefoto

Løsninger for vår tid

I helgen tok Høyre store skritt for å gi flere muligheten til å komme inn på boligmarkedet. Sterkere forsvar og betydelig mer kraftproduksjon stod også sentralt på landsmøtet.

Det var en journalist som sa til meg at Høyres landsmøter er blant de absolutt triveligste å være på. Det er feststemning i salen og glede over å se igjen kolleger fra andre deler av landet. Samtidig er det alvor over at vi som styringsparti må både lytte til folkemeningen og samtidig utforme politikk som står seg godt for landet også i det lange perspektivet.

Med det alvorlige bakteppet hvor Ukraina brutalt angripes av et felles naboland, var forsvar og utenrikspolitikk et sentralt tema. Alliansen med NATO må styrkes og vi må forholde oss til utviklingen i EU på det sikkerhetspolitiske området og hvilke konsekvenser det bør få for norsk politikk.

Vi vedtok at Norge skal følge opp målsettingen fra NATO-møtet i 2014 om å bruke 2% av BNP på forsvar innen 2024. Det innebærer en svært stor satsing på Forsvaret de neste årene, siden høye olje- og gasspriser vil utfordre det å overholde dette målet.

Strømkrisen vil vi løse med en mangedoblet satsing på mer kraftproduksjon, sammenlignet med regjeringen. Betydelig mer strøm vil få strømprisene varig ned i hele landet, og det er nødvendig for å nå klimamålene og lykkes med industriutvikling. Vi i Høyre ønsker raskere å gå i gang med havvind også utenfor Nordland. Vi kan ikke henge etter i denne energi- og industriutviklingen, slik som da olje og gass ble bygget ut. Men det må samtidig skje utenfor gyteområdene for fisk og der det er store fiskerikonflikter, og konsekvenser for natur og dyreliv må være nøye vurdert.

Fra Nordland Høyre tok vi også opp at drivstoffprisene, sammen med andre prisøkninger, gjør at mange små- og mellomstore bedrifter blør. Nordland Høyres konkrete forslag ble ikke prioritert behandlet, men vi fortsetter dialogen med våre folk i Finanskomiteen.

Tidligere Høyre-statsråd Victor Norman pekte i en rapport på at boligmarkedet i distriktskommuner ikke fungerer godt nok. Den demografiske utviklingen må møtes med en rekke tiltak som gjør det mer fordelaktig å pusse opp og kjøpe bolig i små kommuner.

I byene, som i Bodø, må vi regulere mer areal for boligformål for å få overkommelige priser, og sette inn innsatsen for at flere unge mennesker kan kjenne gleden av og ansvaret med å eie egen bolig. Vi må også se på tiltak for boligsituasjonen rettet mot dem som har falt utenfor, enten det er på grunn av rusproblemer, psykiske eller annet som har vært vanskelig i livet. Dette er god sosialpolitikk og god distriktspolitikk.

På landsmøtet ble Erna Solberg, ikke uventet, gjenvalgt som partileder. Og Henrik Asheim ble valgt til nestleder. Henrik er ideologisk reflektert, er sterk i debatter og har erfaring som leder av Finanskomiteen og tre statsrådsposter. Det mener jeg er et godt valg av nestleder.

Det kjennes meningsfullt å utvikle løsninger i en tid hvor utfordringene står i kø. Det gjelder særlig for et parti som Høyre som skal vise seg som et ansvarlig alternativ til regjeringen, og være klar for å ta regjeringsansvar når velgerne gir oss den tilliten.

Bård Ludvig Thorheim,
stortingsrepresentant for Nordland Høyre