Ada Eidshagen Menne, samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid
- Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, sier at fritidsklubbene er den fritidsarenaen der ungdom møter færrest barrierer for deltakelse.
Et viktig lavterskeltilbud. Ada Eidshagen Menne, samfunnskontakt og internasjonalt ansvarlig i Ungdom og Fritid - Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus, sier at fritidsklubbene er den fritidsarenaen der ungdom møter færrest barrierer for deltakelse. FOTO: Privat

– Ungdomsklubbene er viktige lavterskeltilbud