Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året.
Varsling. Rundt om i landet er det varslingsanlegg med sirener som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Signalene testes to ganger i året. FOTO: Odd Skarbomyr, DSB

Sivilforsvaret tester tyfonene 12. januar

Onsdag 12. januar klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som opplyser om dette i ei pressemelding.

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1 250 tyfoner som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.