Statkraft satte produksjonsrekorder i Øvre og Nedre Røssåga kraftverk i 2021. (Illustrasjon)
Rekord ved kraftverk. Statkraft satte produksjonsrekorder i Øvre og Nedre Røssåga kraftverk i 2021. (Illustrasjon) FOTO: Bjørn Sverre Falch

Produksjonsrekorder i Røssåga-anleggene i 2021