I prosjekt "Rene elver og vassdrag Helgeland" ryddes plastforsøpling fra elver og vassdrag på Helgeland.
Fjerner plastsøppel. I prosjekt "Rene elver og vassdrag Helgeland" ryddes plastforsøpling fra elver og vassdrag på Helgeland. FOTO: Polarsirkelen Friluftsråd

Penger til rene elver og vassdrag