Konsekvensene for samfunnet kan bli store dersom et stort smitteutbrudd fører til stenging.
Hemnes barnehage. Konsekvensene for samfunnet kan bli store dersom et stort smitteutbrudd fører til stenging. FOTO: Rune Furuhatt

På vakt mot koronakonsekvenser