Kraftproduksjon og vernede vassdrag!

I et leserinnlegg i Avisa Hemnes går enkelte innen Høyre inn for at vi skal bygge ut vernede vassdrag, deriblandt Vefsna.

Vi trenger mer kraft, blant annet for å møte det grønne skiftet, og for å redde klimaet blir det hevdet.

Norge bør ikke bygge ut vernede vassdrag for å forsyne Europa med kraft. Spesielt når de bygger ned sine egne kraftanlegg.

Det bør også nevnes at det er «høl i hodet» å ta vernede vassdrag for å forsyne plattformene i Nordsjøen med kraft.
De fleste plattformer, i alle fall produksjonsplattformene har jo ubegrenset med gass, som de i dag produserer sin egen el-kraft med (gassturbiner).

Nå har jo selv EU kommet til at gass og atomkraft blir å regne som grønn og miljøvennlig kraft, så å elektrifisere plattformene med kabler og strøm fra land, vil jo være helt sinnsykt.

Og skulle det bli behov for mere kraft i fremtiden, bør løsningen være å oppgradere eksisterende kraftanlegg, fremfor å ta vernede vassdrag.

Sverre Storbæk,
Hjerpbakken i Korgen