Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Senterpartiet.
Nesna får ikke egen høgskole – underlegges Nord universitet. Høyere utdanningsminister Ola Borten Moe i Senterpartiet. FOTO: Torstein Bøe / NTB

Nesna får ikke egen høgskole – underlegges Nord universitet