Grafikken viser sykefraværet for Nordland fylke i tredje kvartal 2021.
Sykefravær Nordland. Grafikken viser sykefraværet for Nordland fylke i tredje kvartal 2021. FOTO: NAV

Høyt sykefravær og mangel på arbeidskraft gir utfordringer